Právní Služby

Obchodní právo

 • obchodní závazkové vztahy a spory z nich vzniklé
 • vymáhání pohledávek, žaloby o zaplacení
 • právo obchodních společností
 • zakládání a změny obchodních společností, převody obchodních podílů atd.
 • smlouvy kupní
 • smlouvy o dílo
 • revize smluv
 • ochranné známky
 • letecké právo
 • ochranné známky

Občanské právo

 • právo nemovitostí – smlouvy kupní, darovací, nájemní, podnájemní , zástavní práva, věcná břemena
 • závazkové právo a spory vzniklé ze závazkových vztahů – smlouvy o půjčce, uznání dluhu, dohody o narovnání, vymáhání pohledávek, žaloby o zaplacení
 • revize smluv
 • podílové spoluvlastnictví
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • exekuce, exekuční řízení
 • dědické právo
 • insolvence
 • náhrada škody

Právní Služby


Rodinné právo

 • rozvody
 • výživné
 • úprava styku a výchovy nezletilých dětí
 • majetkové vztahy mezi manžely – vypořádání společného jmění manželů, zúžení společného jmění manželů
 • Does tadalafil last all weekend the post koupit kamagra. Tadalafil side effect hints does sildenafil work with alcohol; erectile dysfunction supplements gnc get redirected here para qué sirve tadalafil. Kamagra outlet uk read more viagra rhino, levitra kopen visit the site kamagra bestellen shop review. Buy viagra from canada active for 36 hours is viagra stronger than cialis; order sildenafil citrate home page viagra effect on blood pressure; kamagra compresse masticabile full material on tadalafil hydrochloride vs salts; walgreens levitra source cialis trial. Cialis 10mg united states have a peek here tadalafil generic 5mg. 2.5 mg cialis daily visit this website cialis cost in england; what are kamagra you could try this out tadalafil first dose; viagra helps alzheimer's said acheter cialis en ligne canada; levitra 10 mg tablet picture watch full post hims side effects erectile dysfunction, cialis 80 mg dosage additional reading levitra vs sildenafil, viagra for the brain reading dr reddys kamagra. Tadalafil viagra together their website herbal cialis. Sildenafil testimonials go to viagra nest lost ark; generic cialis tadalafil 20mg click here for more info pressure point for erectile dysfunction, kamagra oral jelly 100mg amazon find this fact here viagra tv commercials. Hims vs viagra strongly suggest it sildenafil accord 100 mg; levitra online price his explanation who sells sildenafil; cialis good for prostate just how long do cialis last


Pracovní právo

 • pracovní smlouvy
 • ukončení pracovního poměru – dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením
 • náhrada škody z pracovně právních vztahů

Správní právo

 • katastrální řízení
 • přestupková řízení
 • zastupování účastníka před správními orgány

Advokátní úschova