Uvod
Sluzby
odkazy
cenik
kontakt

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře

JUDr. Miloslav Kuchler


Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v převážné většině oblastí českého práva, zejména pak v právu obchodním, občanském, správním, rodinném a pracovním. Advokátní kancelář klade důraz na individuální přístup ke klientovi, kvalitu, rychlost a efektivnost při poskytování právních služeb.


Mezi hlavní činnosti advokátní kanceláře spojené s poskytováním právních služeb patří zejména:

  • sepisování či revize smluv a jiných právních dokumentů
  • zastupování klienta u soudu či jiných orgánů
  • zastupování klienta při jednání s protistranou či obchodními partnery
  • poskytování právních konzultací

Podrobný popis činností naleznete v sekci Právní Služby

Informace o ochraně osobních údajů - GDPR